Wat is een gerechtelijk incasso?

Als uw debiteur niet in staat is om te betalen in een minnelijke schikking, kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke incasso te starten. Bij gerechtelijke incasso wordt de schuldenaar gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Hierdoor wordt een gerechtelijke procedure gestart die uitmondt in een gerechtelijke uitspraak. Vaak is het uitvaardigen van een dagvaarding voldoende om de schuldenaar tot betaling te bewegen. Als er niet wordt betaald, beslist de rechter. Na de beslissing van de rechtbank wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. Dit kan leiden tot beslaglegging op goederen, onroerende zaken, bankrekeningen, etc. van de schuldenaar. Een gerechtelijk incasso kan je het best laten uitvoeren door Agin otten.

Stap 1: De dagvaarding

Wanneer de gerechtelijke incasso wordt gestart, wordt de schuldenaar gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de rechter gevraagd de schuldenaar te veroordelen tot betaling van de hoofdsom, de buitengerechtelijke incassokosten en de rente. In de dagvaarding wordt de rechter tevens verzocht de schuldenaar te veroordelen tot betaling van de kosten van de gerechtelijke incassoprocedure, zoals de griffier, de salarisadministrateur en de kosten van de deurwaarder.

Stap 2: Conclusie-uitwisseling

Na het uitvaardigen van de dagvaarding heeft de schuldenaar de mogelijkheid om te reageren op de dagvaarding, de zogenaamde concluding. Bij de kantonrechter kan dit mondeling gebeuren, in alle andere gevallen zal dit schriftelijk moeten gebeuren door een advocaat. Na een eventuele conclusie van de schuldenaar wordt de eiser in de gelegenheid gesteld te reageren door middel van een herhalingsverklaring, die dan ook voor de schuldenaar geldt. De gedachtewisseling wordt gevolgd door een uitspraak van de rechter.

Stap 3: De beslissing

De rechter doet uitspraak door middel van een vonnis. In dit vonnis geeft de rechter aan wie er gelijk heeft en hoeveel de schuldenaar moet betalen. De rechter bepaalt ook wie de gerechtskosten moet dragen. In het algemeen moet de verliezende partij de gerechtskosten dragen.

Stap 4: Uitvoeringsvonnis

De uitvoering van het vonnis vindt plaats via de deurwaarder. Er zal eerst worden getracht betaling van de schuldenaar te verkrijgen. Indien dit niet lukt, zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd. In dit geval kan worden besloten tot inbeslagname van goederen, banktegoeden, onroerende zaken en dergelijke. De kosten voor de uitvoering van het vonnis worden verhaald op de schuldenaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *